((الحمدللّه ربّالعالمین والصّلاة والسّلام على خیرخلقه اجمعین ، محمَّدوآله الطیبین الطاهرین . واللعنة على اعدائهم اجمعین من الاولین والا خرین الى قیام یوم الدین )).
و بعد ...
در جمهورى اسلامى ایران ، در بعضى از زمینه ها این نیاز احساس شد كه درباره ((آداب طب و پزشكى از نظر اسلام )) كتابى نوشته شود و پیرامون تاریخ طب و نهضت جهانى اسلام در این زمینه و... نظرى بیفكند.
پس از آنكه ، برادر عزیز و بزرگوارم ((حضرت آیت اللّه آقاى شیخ على احمدى میانجى (مدظله ).)) درخواست نمود تا كتابى در این زمینه به رشته تحریر درآورم .
به رغم اینكه من براى انجام این مهم مناسب نبودم ، به ویژه اینكه در پرداختن به آداب طب و مسایل دیگر، به ناچار باید به موضوعات جدید و نوى كه دیگران آن را بحث نكرده اند، پرداخته شود، با وصف حال ، امتثال امر نمودم و از اعتمادى كه ایشان نسبت به من دارد، سپاسگزارم .
امیدوارم خداوند متعال ، آنچه را نگاشتم سودمند گرداند و آن را فقط در راه خودش ، خالص گرداند.